• banner-net
  • banner-net2
  • banner-net1
  • ciscopru-cisco
Cisco Pru1 سیسکوپرو2 سیسکو پرو3 ciscopru-cisco4

| سیسکو پرو چیست؟

سیسکو پرو در جهت افزایش دانش شبکه، آموزش دوره های سیسکو از مقدماتی CCNA تا پیشرفته CCNP و CCIE و دوره های امنیت شبکه و VOIP را بصورت فایل های متنی و صوتی و تصویری در اختیار عموم قرار میدهد . سیسکو پرو در واقع به دسترسی آسان به منابع آموزشی و نرم افزارها و ابزارهای لازم جهت تمرین و یادگیری شبکه های مبتنی بر سیسکو می اندیشد و از تمامی متخصصین و علاقمندان علم شبکه دعوت به همکاری و مشارکت در این امر مهم می نماید.

| کاربران سیسکو پرو چه کسانی هستند؟

افزايش مشاركت متخصصین شبکه و علاقمندان شبکه با سيستم سیسکو پرو و فراهم كردن امكان تعامل و ارتباط بيشتر آنان با يكديگر از مهمترين اهداف سیسکو پرو است. از نظر ما متخصصین به افرادی گفته میشود که تجربه و دانش کافی در حرفه خود را دارند و ارتباط این افراد در جهت افزایش کارایی و توانمندی علاقمندان آن حرفه تاثیر به سزایی در تحقیق و توسعه یک حرفه خواهد داشت.